3Kino – MFF PRAHA

Sobota, 12 października 2019 o 13:00 Kino Lucerna, Praga

Mezinárodní filmový festival 3Kino – Praha (MFF 3Kino – Praha) se zaměřuje na kinematografii V4, tedy na český, slovenský, polský a maďarský film.

Fot. Katarzyna Klimkowska

Doprovodný program, vystoupení proběhne v pasáži Lucerny

Inscenace morálního neklidu „GO!" byla vytvořena jako umělecké vyjádření skupiny k fenoménu široké komercializace uměleckého života obecně. „GO!" je protinávrhem k představením jiných pouličních divadel založených na velkolepých scénách a cirkusovo-pyrotechnických efektech. „TERMINUS A QUO; zahrnul v této podívané poselství „chudého divadla", kterému byl věrný od začátku své činnosti – vzdává tím hold nezapomenutelnému mistrovi a tvůrci teorie – Jerzymu Grotowskému.

The production of the moral unrest, „GO!” was created as an artistic expression of the group on the phenomenon of the broad commercialization of artistic life in general. „GO!” is a counterproposal to performances of other street theaters based on spectacular scenes and circus-pyrotechnic effects. „TERMINUS A QUO” brings a message of the „poor theater” in this performance, being faithful to it since he began his work – paying tribute to the memorable master and theorist – Jerzy Grotowski.