9 th Community theatre festival with international participation

 FAD – AMATEUR THEATER FESTIVAL

Program FAD w Nitrze – Słowacja
Teatr TERMINUS A QUO, ma gęsto:
18 lipca – warsztaty spektakl „Laski” – godz. 9.30-14
19 lipca – warsztaty spektakl „Laski” – godz. 9.30-14
20 lipca – wystawienie spektaklu „Laski” z osobami z warsztatów – godz. 14.30
21 lipca – wystawienie spektaklu „Zawołanie” – godz. 17.30

Festiwal i program FAD w Nitrze – Slowacja Teatr Terminus A Quo
Festiwal i program FAD w Nitrze – Słowacja Teatr Terminus A Quo

Kilka migawek z „Zawołania“, podczas FAD2023 w Nitrze. Dziękujemy Tosiek Protzner fotografia za świetne zdjęcia.