Działania teatralne z młodzieżą z Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli

16 kwietnia – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO.

Teatr zrealizował warsztat teatralny w formie spektaklu „Rzeczywistość” dla uczestników wg koncepcji Edwarda Gramonta.
Teatr wystawił „Wachlarze wyobraźni” spektakl wygenerowany z doświadczeń warsztatowych Teatru TAQ wg koncepcji Edwarda Gramonta z wyeliminowaniem postaci reżysera.