Historia Niesfornej Dziewczynki

O spektaklu

„Historia niesfornej dziewczynki” to spektakl dwuwarstwowy z jednej strony mocno wyeksponowana jest warstwa choreograficzna, z drugiej warstwa werbalna. W jednym i w drugim przypadku te warstwy istnieją autonomicznie, choć są momenty, że te warstwy zachodzą na siebie i się przenikają, uzupełniają. W przypadku układów choreograficznych dominująca rola przypada Cezaremu Molendzie, który inspiruje, animuje i zamyka w określonych ramach sytuacje fabularne – partnerka zaś podąża własnym niesfornym tropem. Układy choreograficzne nie są ilustracją treści spektakli za wyjątkiem zakończenia sztuki. Jeżeli chodzi o warstwę werbalną tu też dominuje Cezary Molenda, który stara się stworzyć atmosferę niezwykłości poprzez eksperymentowanie głosem, budując mozolnie otoczkę do niezbyt nieskomplikowanego tekstu Jiřiego Kolařa ale wpasuwojącego się w atmosferę bajki dla dzieci.

Galeria

Wkrótce.

Geneza

229 Premiera Teatru TAQ, miała miejsce 29 marca 2014roku w Teatrze TERMINUS A QUO w Nowej Soli, podczas POWITANIA ARTYSTYCZNEGO WIOSNY – PAW 2014.

Spektakl autorski Cezarego Molendy z wykorzystaniem wiersza Jiřiego Kolařa „Bajka o smierci”, z układami choreograficznymi: Cezarego Molendy i Natalii Baik w reżyserii Edwarda Gramonta.

Aktorzy

Obecny skład zespołu
Natalia Baik,
Cezary Molenda.

Kronika

Ilość wystawień sztuki: 3

Ważniejsze wystawienia sztuki: