II Goleniowska Gala Oskara

Adriana Boś wystąpiła podczas II Goleniowskiej Gali Oskara,
która miała miejsce w Teatrze Brama w Goleniowie.
Adriana zaprezentowała się w monodramie „La malcastree„.
ORGANIZATOR
Teatr Kingdom Of Curvy Fork

WSPÓŁORGANIZATORZY
Teatr Brama
Goleniowski Dom Kultury

PATRONAT
Zachodniopomorska Offensywa Teatralna

Plakat