IV Biesiady Zespołów Śpiewaczych – Bojadła

02.07.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbyła się IV Biesiada Zespołów Śpiewaczych. Celami owego spotkania były: popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru, kultywowanie amatorskiej twórczości śpiewaczej, integracja zespołów, wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych, a także promocja gmin, z których się one wywodzą.