Mistyfikacje

O spektaklu

Mistyfikacje”, to spektakl skonstruowany z tekstów poetyckich Waldemara Żelaznego pochodzących z tomików: „Mistyfikacje” i „Pokój z zabawkami” oraz jednego wiersza Iriny Ratuszynskajej. Potrzeba realizacji tego spektaklu wynikała z ciszy politycznej, która dotyczyła martyrologii narodu polskiego na kresach oraz prześladowań sowieckich w długiej historii PRL. Spektakl powstał 10 czerwca 1989 roku w Nowej Soli i do chwili obecnej doczekał się ponad 40 wystawień. Ze względu na różne niekorzystne sploty wydarzeń, spektakl ten nie był pokazywany na ważnych imprezach teatralnych. Konstrukcja spektaklu ma charakter etiud plastycznych, w których słowo poetyckie wiąże poszczególne sekwencje w jedną całość.

Treść spektaklu nie ma charakteru fabularnego i nie jest ani manifestem ani rozliczeniem z przeszłością. Klimat opowieści wydobytych z zapomnienia posłużył twórcy do unaocznienia klimatu cierpienia jednostki w jego obronie nieprzemijających wartości, a jednocześnie stworzył pomost pomiędzy życiem a śmiercią. Spektakl jest mroczny i nie tylko poprzez słowa ale także poprzez skąpe światło pojedynczych świec. Miejsce opowieści to cmentarz na którym pojawiają się żyjący pragnący wskrzesić choć na krótko tych, którzy stanęli przed bramą, za którą nie było innego wyboru prócz tego co nieuchronne. „Mistyfikacje” to opowieść o cierpieniu i śmierci.

Galeria

Nagrody

Nagroda Przeglądu
1998 – Nowa Sól. Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich – WOPTA’98

Geneza

29 Premiera Teatru TAQ, miała miejsce 10 czerwca 1989 roku w Nowosolskim Domu Kultury „Budowlani” w Nowej Soli. Scenariusz sztuki napisał Edward Gramont opierając się na poezjach Waldemara Żelaznego z tomików „Mistyfikacje” oraz „Pokój z zabawkami„. Uzupełnieniem poetyckim scenariusza jest wiersz Iriny RatuszynskajejWiersz VIII„.

Aktorzy

Marta Chorążyk
Sylwia Adamczak (Aleksandra Samborska)
Edward Gramont
Konrad Gramont
Cezary Molenda

Pierwszy skład zaspołu
Edward Gramont
Magdalena Teszner
Agata Wojtkowiaka

Kronika

Ilość wystawień spektaklu: 47

Ważniejsze wystawienia sztuki:

 • 10 czerwca 1989 – Nowa Sól. Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”. MEETING TEATRÓW AMATORSKICH – META'89
 • 30 września 1989 – Nowa Sól. Finał VIII Turnieju o „Pierścień Kingi”
 • 19 października 1989 – Cibórz. Zakładowy Dom Kultury „Eskulap” NZOZ
 • 20 października 1989 – Łęczyca. Dom Kultury
 • 21 października 1989 – Głogów. Spółdzielczy Dom Kultury „Pegaz”
 • 26 stycznia 1990 – Gorzów Wielkopolski. Młodzieżowy Dom Kultury
 • 8 czerwca 1990 – Tarnów. FESTIWAL TEATRÓW INNYCH”
 • 22 czerwca 1990 – Nowa Sol. Nowosolski Dom Kultury „Budowlani”. MEETING TEATRÓW AMATORSKICH – META'90
 • 7 października 1990 – Wrocław. Klub „Studnia” Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 12 października 1990 – Góra. Ośrodek Katechetyczny przy parafii pw. św. Katarzyny
 • 20 października 1990 – Olecko. XII SPOTKANIA Z TEATREM AMATORSKIM – SZTAMA’90
 • 16 listopada 1990 – Żary. Żarski Dom Kultury
 • 4 grudnia 1990 – Polkowice. BARBÓRKOWE SPOTKANIA TEATRALNE
 • 24 stycznia 1991 – Krosno Odrzańskie. Krośnieński Dom Kultury
 • 25 sierpnia 1995 – Barlinek. BARLINECKIE LATO TEATRALNE
 • 16 maja 1998 – Rypin. 25 RYPIŃSKA WIOSNA TEATRALNA
 • 19 czerwca 1998 – Nowa Sól. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH – WOPTA’98.
 • 15 stycznia 2004 – Zielona Góra. Kino „Newa”
 • 18 lutego 2006 – Nowa Sól. Finał III Konkursu literackiego „O strzałę Erosa”
 • 19 września 2006 – Nowa Sol. Sala im. Ryszarda Cieślaka. Teatr "TERMINUS A QUO" ŚWIĘTO 30 LAT TEATRU TAQ
 • 21 lipca 2007 – Inowłódz. Na wzgórzu obok kościółka p.w. Św. Idziego. FESTIWAL W KRAJOBRAZIE
 • 15 grudnia 2007 – Świdnica. Świdnicki Ośrodek Kultury. V FORUM TEATRÓW NIEZALEŻNYCH "TRANSFORMACJE"
 • 14 listopada 2008 – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO. Meeting Teatrów Interesujacych – MIT 2008
 • 19 kwietnia 2009 – Mogilno. Magazyn Zbożowy
 • 18 listopada 2011 – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO. 19 SPOTKANIE TEATRU OTWARTEGO
 • 20 października 2013 – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO. INAUGURACJE 38 SEZONU TEATRALNEGO TEATRU „TERMINUS A QUO”