Na Scénu 2022, Słowacja

Teatr Terminus A Quo zagra na słowackim festiwalu teatralnym jako gość specjalny.

Kategória: slovo a divadlo
Dátum:22. apríl 2022 09:00
Miesto konania:Kulturny dom Močenok, Reštaurácia Elsa
Telefón:0911 540 019
Email:silvia.bartakova@kosnr.sk
Info:Mgr. Silvia Bartáková
Príloha Stiahnuť krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla

dospelých Nitrianskeho kraja

Z Na Scénu 2022 je možný postupom na celoštátne súťaže: FEDIM 2022 (2. – 5. 6. 2022, Tisovec)
a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2022 (9. – 12. 6. 2022, Liptovský Mikuláš).
Víťazný kolektív alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na Scénickej žatve 2022, Martin a na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA, Bratislava.

Krajské osvetové stredisko v Nitre je organizátorom a autorom projektu Na Scénu od roku 2018.
Projekt je súčasťou 100. ročníka Scénickej žatvy.

V súťažno-prehliadkovej časti sa predstaví 9 divadelných inscenácií, 8 súťažných
1 hosť z Poľska Divadlo TERMINUS A QUO. Nová Sóľ.

Súťaž je realizovaná v kategórii: divadlo mladých a divadlo dospelých / Prúdy súčasného divadla a Prúdy tradičného divadla

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia sú rozborové semináre s porotou k odohraným inscenáciám, ktoré môžu využiť všetci účastníci projektu Na Scénu.

Termnus A Quo ADIAFORA na Slowacji Silvia Bartakova Komaromyova
Termnus A Quo ADIAFORA na Slowacji Silvia Bartakova Komaromyova, na zdjęciu: Kinga Kaczmarek, Patrycja Gandera, Michalina Grzelka, Natanael Gramont, reżyseria: Edward Gramont

Sprievodným podujatím je výstava „Na Scénu v spomienkach”.

Vzdelávacou časťou je i divadelný workshop s lektorom Radoslavom Piovarčíkom, performerom a tanečníkom, zameraný využitie priestoru a na analyzujúce pohybové vzorce, ktoré interpreti následne rozvíjajú a varírujú podľa daného priestoru.

Na scénu je súčasťou 7. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM a 47. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum.

PROGRAM

PIATOK 22. 4. 2022
9:00-13:00         Divadelná dielňa s Radom Piovarči
16:00                 Otvorenie Na scénu 2022
13:40-14:20        Prečo sa dieťa varí v kaši
                          Jarmila Ráczová, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre (monodráma)
16:00-16:35       Objekt
                          Ema Holková, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, (monodráma)
19:00-19:45       Smiech? Prejde… ako psa motor!
                          VYDI, UKF – Univerzitný tvorivý ateliér

SOBOTA 23. 4. 2022
9:20-10:05        Ľudskosť
                         DS LeT, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
11:20-12:00      Prerušenie
                         Divadlo PARADOX, Nové Zámky
14:15-15:00      Adiafora
                         HOSŤ – Divadlo TERMINUS A QUO, Nová soľ.,  PL súbor
                         Autor a réžia: Edward Gramont, Autorské predstavenie
17:15-18:15      Vopred ohlásená smrť
                         Naboso, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

NEDEĽA 24. 4. 2022
9:00-10:30        Klamárka
                         DS Drim, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre
13:00-14:30      Palach
                         Tri bodky na ceste, Levice
16:30                vyhlásenie výsledkov

PROGRAM NA STIAHNUTIE PDF 1,45 MB

DIVÁCI
Registrácia divákov cez sms na t. 0911 540 019 (Napíš meno a počet miest)

Prehliadka realizovaná v režime ZÁKLAD

Rozborové semináre s porotou

Piatok 22. 4.
15:00-15:40 Prečo  sa dieťa varí v kaši
17:00-17:40 Objekt

Sobota 23. 4.
  9:00-  9:40 Smiech? Prejde… ako psa motor!
10:30-11:10 Ľudskosť
13.00-13:40 Prerušenie
15:45-16:30 Diskusia s Poliakmi a predstavenie ich tvorby
19:00-19:40 Vopred ohlásená smrť

Nedeľa 24. 4.
11:00-11:40 Klamárka
15:15-16:00 Palach

Divadelna dielna pocas Na Scenu 2022 PRAJEME Terminus A Quo
Divadelna dielna pocas Na Scenu 2022 PRAJEME Terminus A Quo
Divadelna dielna pocas Na Scenu 2022 POSTER PLAKAT
Divadelna dielna pocas Na Scenu 2022 POSTER PLAKAT