Czy na Odrze są piraci?

W ramach promocji rejsów statków przez Dolinę Środkowej Odry teatr TAQ zrealizuje akcje promocyjną z udziałem piratów.
Specjalne rejsy z udziałem dziennikarzy i branży turystycznej odbędą się
– w czwartek, 10 kwietnia 2014 roku w Cigacicach (statek Laguna),
– we wtorek, 15 kwietnia 2014 roku we Frankfurcie nad Odrą (statek Zefir).