Piraci w Nowej Soli

Działania piratów rzecznych w Nowej Soli. Piraci i piratki byli obecni podczas Dni Solan 2014, które odbył się w dzielnicy portowej. Uczestniczyli w paradzie z okazji święta miasta oraz przeprowadzili atak na jednostkę pływającą „Laguna”. Przez trzy dni mieszkańcy spotykali jednostki pod obcą banderą.