Sublimat

O spektaklu

„Sublimat” to spektakl plastyczno-taneczny. W którym dominującą rolę odgrywa praca aktora w rekwizytem a także tworzenie struktur plastycznych. Klimat tego wizyjnego spektaklu uzupełnia sugestywna muzyka, której autorem jest Talvin Singh. Spektakl nie jest fabularyzowany, zaś poszczególne etiudy stanowią same w sobie struktury, do których łatwo dopisać treść, jeżeli istnieje takowa potrzeba. Bo to w istocie obrazy są właściwą ekspozycją, do której sięga wyobraźnia inscenizatora.

Galeria

Wkrótce.

Geneza

134 premiera Teatru TAQ, miała miejsce 28 stycznia 2003 roku, podczas Ferii z TERMINUSEM w Teatrze „TERMINUS A QUO” w Nowej Soli.

Obok Edwarda Gramonta, aktywny udział przy realizacji spektaklu wykazały; Agnieszka Buczkowska, Katarzyna Mikołajczak, Barbara Trzeciak.

W lutym 2010roku, Edward Gramont przebudował spektakl, który otrzymał ostateczny kształt przy współpracy z Cezarym Molendą a także Konradem Gramontem.

Aktorzy

Obecny skład zespołu
Adriana Boś
Magdalena Budzyniak
Katarzyna Peca
Edward Gramont
Cezary Molenda (Eliasz Gramont)
Konrad Gramont

Pierwszy skład zespołu
Agnieszka Buczkowska
Katarzyna Mikołajczak
Barbara Trzeciak
Edward Gramont

Kronika

Ilość wystawień sztuki: 11

Ważniejsze wystawienia sztuki:

  • 20 listopada 2010 – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO. 18 SPOTKANIE TEATRU OTWARTEGO – STO'NOWA SÓL
  • 18 lutego 2011 – Świdnica. Teatr Miejski, Świdnicki Ośrodek Kultury. VIII FORUM TEATRÓW NIEZALEŻNYCH „TRANSFORMACJE”
  • 11 listopada 2011 – Kielce. Baza Zbożowa, siedziba Teatru ECCE HOMO. XI PRZEGLĄD TEATRÓW ALTERNATYWNYCH
  • 6 października 2012 – Nowa Sól. Teatr TERMINUS A QUO. INAUGURACJA 37 SEZONU TEATRALNEGO TEATRU TAQ