Teatralne Lutowanie ∙ część 2

🎭 Zapraszamy na drugi weekend teatralny!
🎭 Lutowanie Teatralne z 'Terminus A Quo’ w Nowej Soli.
🎭 W kolejny weekend zagramy trzy spektakle — opisy spektakli poniżej!

PROGRAM
25 lutego – 19:00 „Wielka woda
26 lutego – 19:00 „Anna Livia, gotha potwór
27 lutego – 19:00 „Sceny symultaniczne

OPISY SPEKTAKLI
——————-

WIELKA WODA„Wielka woda” to przede wszystkim literatura Živka Čingo z Macedonii, który w niezwykle poetyckiej formie udokumentował mroczne czasy stalinowskie, opisując dramat dzieci osieroconych przez wojnę, którymi w roli nauczycieli i wychowawców opiekują się byli żołnierze armii jugosłowiańskiej Josifa Broz Tito.

Dramat dzieci potęguje surowy bezduszny rygor, jaki obowiązuje w domu sierot, przez co każda opowieść ma swoją dramatyczną kulminację. By przybliżyć mentalność tamtych jeszcze niezbyt odległych czasów, twórca spektaklu przyłożył kalkę bezmyślnej ekipy sprzątaczy, niczym żywcem wyjętą z czasów socrealizmu.

——————-

ANNA LIVIA GOTHA POTWÓR“

Anna Livia, Gotha Potwór” to kilkunastoletnia praca Edwarda Gramonta wraz z zespołem nad skonstruowaniem spektaklu będącego wykładnią twórczości Jamesa Joyce’a. Praca ta skupiona była na wybranych fragmentach utworu “Anna Livia Plurabelle” wchodzącego w skład słynnej antypowieści Jamesa Joyce’a “Finnegans Wake”.

——————-

SCENY SYMULTANICZNE

„Sceny symultaniczne” to autorski spektakl wizyjny Edwarda Gramonta, gdzie wyraźnie dominują sceny plastyczne, a słowo jest rodzajem komentarza do projekcji poszczególnych etiud. Główny ciężar gry aktorskiej w tym spektaklu spoczywa na głównej bohaterce, która aktywnie uczestniczy w całym procesie, przekazując tekst, biorąc udział w scenach dynamicznych (konwulsjach) a także kreując kolejne obrazy plastyczne. W rezultacie powstaje jakiś rodzaj fabuły, podczas której główna bohaterka poddaje się kolejnym doświadczeniom życiowym, często zabarwiając owe doznania komentarzem
z pogranicza filozofii i poetyki.