„Wielka Woda” U Jadźki

Teatr „Terminus A Quo” wystawił spektakl p.t. „Wielka Woda”
w zielonogórskiej „Galerii u Jadźki”.

Spektakl zagrany został 15 kwietnia 2014 roku.
Wszystkim widzom serdecznie dziękujemy za tłumne przybycie.