XX Mogileńskie Spotkania Plastyczne

Mogileńskie Spotkania Plastyczne odbywają się cyklicznie co dwa lata i mają ogólnopolski zasięg. Wystawę Główną uzupełniają wydarzenia i wystawy towarzyszące. Spotkania są prezentacjami wizualnymi o otwartej formule ideowej i ekspozycyjnej.

Czas na Mogilno! – GO! w Parku k/Amfiteatru razem z Teatrem WERNISAŻ z Jawora, a później już tylko Magazyn Zbożowy i 5 spektakli: dwa – Cesarzowa Meksyku i Wielka Woda – 21 października i trzy – Sysi, Maka Samambu, Usuwanie Alejandry – 22 października.

Czas na Mogilno i Magazyn Zbozowy GS 2023
Czas na Mogilno i Magazyn Zbozowy GS 2023

Spotkania obejmują szeroko pojęte środowisko plastyczne: członków grup, klubów, zespołów oraz indywidualnych twórców zajmujących się jedną z dziedzin sztuk plastycznych wraz z ich pograniczami. Wszystkie zdarzenia są pokazem i wskazaniem na różnorodność języka plastycznego, który odnosi się do rozwiązań płaszczyznowych i przestrzennych, jak również zawiera się w obrazie filmowym, przedstawieniu teatralnym czy literaturze i muzyce. XX Jubileuszowe Spotkania są elementem tradycji oraz dużym wydarzeniem kulturowym dla społeczności Mogilna.

Celem spotkań jest przedstawienie postaw i osiągnięć twórczych ujawniających się w różnych dziedzinach wizualnej wypowiedzi. Mogileńskie Spotkania Plastyczne zapraszają do aktywności, umożliwiają pokaz prac wszystkim tworzącym w domu, na uboczu, daleko od centrów kulturalnych kraju. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, dla których tegoroczne tytułowe „WYPRAWY (NIE)ZBĘDNE?” są sprawą nieobojętną.